bio1

    Experții noștri dețin calificările necesare pentru elaborarea de variate studii de biodiversitate, necesare pentru planificarea și realizarea investițiilor specifice în zone protejate sau în apropierea acestora (site-uri Natura 2000, alte arii protejate).

 

Serviciile furnizate de echipa CCAT în domeniul biodiversității includ:

 

1.  Inventarierea biodiversității: identificarea speciilor și habitatelor de interes comunitar și national aflate în perimetrul zonelor analizate.

 

2.  Planul de monitorizare a biodiversității – are rolul de a furniza o bază pentru evaluarea în timp îndelungat a statutului biodiversității în zonele analizate și eficacitatea implementării măsurilor de protecție. Monitorizarea include atât evaluări ale condiției de bază a biodiversității în zonele analizate, cât și ale impactului produs prin realizarea investițiilor propuse, dar și a altor forme de utilizare a resurselor (agricultură, pășunat etc.). Evaluând statutul resurselor biodiversității de-a lungul timpului, planul de monitorizare include de asemenea și presiuni si amenințări.

 

3.  Rapoartele de monitorizare a biodiversității reprezintă rezultatul activității de monitorizare în vederea identificării habitatelor și a elementelor de floră și faună din amplasamentele propuse pentru realizarea anumitor investiții.

 

 

bio2