bio1 

    Expertii nostri detin calificarile necesare pentru elaborarea de variate studii de biodiversitate, necesare pentru planificarea si realizarea investitiilor specifice in zone protejate sau in apropierea acestora (site-uri Natura 2000, alte arii protejate).

 

     Serviciile oferite de echipa CCAT in domeniul biodiversitatii includ:

 

–  inventarierea biodiversitatii (identificarea speciilor si habitatelor de interes comunitar si national aflate in perimetrul zonelor analizate);

 

–  planul de monitorizare a biodiversitatii – are rolul de a furniza o baza pentru evaluarea in timp indelungat a statutului biodiversitatii in zonele analizate si eficacitatea implementarii masurilor de protectie. Monitorizarea include atat evaluari ale conditiei de baza a biodiversitatii in zonele analizate, cat si ale impactului produs prin realizarea investitiilor propuse, dar si a altor forme de utilizare a resurselor (agricultura, pasunat etc.). Evaluand statutul resurselor biodiversitatii de-a lungul timpului, planul de monitorizare include de asemenea si presiuni si amenintari;

 

  –  rapoarte de monitorizare a biodiversitatii (reprezinta rezultatul activitatii de monitorizare in vederea identificarii habitatelor si a elementelor de flora si fauna din amplasamentele propuse pentru realizarea anumitor investitii.

 

 

bio2