cdap    Responsabilii în achiziții publice oferă clienților servicii de consultanță specifice acestui domeniu. Consultanța în achiziții publice se adresează atât autorităților contractante care organizează proceduri de achiziție cât și potențialilor ofertanți la procedurile de achiziție publică.

 

cdap1Serviciile din domeniul achizițiilor publice includ:

Pentru autorități contractante:
 – Asistență în stabilirea procedurilor de achiziție ce trebuie aplicate, în funcție de specificul lucrărilor / produselor / serviciilor ce urmează a fi contractate și valoarea estimată a contractelor;
 – Asistență în elaborarea documentațiilor de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date, formulare, etc.);
 – Asistență acordată beneficiarilor  în vederea organizării procedurilor de achiziție publică, urmărind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anunțului de organizare a procedurii și până la semnarea contractului cu ofertantul câștigator;

 

Pentru operatori economici:
cdap2 – Asistență în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică în calitate de ofertant;
 – Pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică vă oferim consultanță, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritațile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător.