cdap    Specialistii in achizitii ai CCAT ofera clientilor servicii de consultanta specifice acestui domeniu. Consultanta in achizitii publice se adreseaza atat autoritatilor contractante care organizeaza proceduri de achizitie cat si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

 

cdap1Serviciile din domeniul achizitiilor publice includ:

Pentru autoritati contractante:
 – Asistenta in stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
 – Asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare etc.);
 – Asistenta acordata beneficiarilor  in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmarind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul castigator;

 

Pentru operatori economici:
cdap2 – Asistenta in elaborarea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica in calitate de ofertant;
 – Oferirea de consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentatiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari si pana la finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul castigator.