Consultanță

Oferim consultanță integrată pentru dezvoltare durabilă

Experți

Avem experți în toate domeniile

Parteneri de încredere

Suntem parteneri pe toată perioada de implementare

Povestea noastră

Începând cu anul 2005, am format o echipă dedicată de experți angajați în crearea de soluții durabile și inovatoare pentru clienții noștri. Ne concentrăm pe implementarea strategiilor și practicilor responsabile, care contribuie la protejarea mediului și la dezvoltarea durabilă a comunităților.

CCAT este o companie definită prin specializări multiple în domeniul consultanței, specializată privind protecția mediului, managementul de proiect, supravegherea și managementul lucrărilor de construcții și achiziții publice.

În cadrul companiei noastre, protecția mediului este o valoare fundamentală. Oferim consultanță în dezvoltarea și implementarea politicilor de mediu, ajutând clienții să își reducă amprenta de carbon, să implementeze proiecte cu respectarea principiului Do No Significant Harm (DNSH) și în acord cu obiectivele pentru diminuarea efectului schimbărilor climatice și să îndeplinească cerințele legislative în domeniu.

Colaborăm strâns cu clienții noștri pentru a găsi soluții personalizate și oferim asistență juridică specializată în domeniul protecției mediului, ajutându-i să se orienteze în complexitatea legislației naționale și europene.

Expertiza noastră acoperă o gamă largă de aspecte, precum evaluarea impactului asupra mediului, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică și conservarea resurselor naturale.

Managementul de proiect reprezintă un element esențial în activitatea noastră. Furnizăm servicii complete de consultanță în toate etapele unui proiect, de la planificare și organizare și până la implementare și monitorizare.

Un alt segment important al companiei noastre este reprezentat de supravegherea eficientă a lucrărilor de construcții, aspect esențial pentru desfășurarea optimă a oricărui proiect.

Punem accent pe implementarea celor mai bune practici în materie de siguranță și oferim consultanță în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Ne angajăm să asigurăm un mediu de lucru sigur și să monitorizăm în permanență respectarea tuturor normelor și regulamentelor aplicabile în cadrul fiecărui proiect. Folosim cele mai recente tehnologii și instrumente de supraveghere pentru a asigura că toate etapele proiectului se desfășoară în conformitate cu cele mai înalte standarde.

Într-o lume în continuă schimbare, achizițiile publice joacă un rol crucial în dezvoltarea durabilă a societății. Compania noastră oferă servicii specializate în domeniul achizițiilor publice, asistând instituțiile publice, dar și societatile comerciale în toate etapele unei licitatii publice.

Oferim asistență juridică cuprinzătoare în materie de achiziții publice, asigurând, pentru clienții noștri, conformitatea tuturor cerințelor legale și obținerea celor mai bune rezultate în procesele de licitație. Ne asigurăm că procesele de achiziții publice ale clienților noștri sunt transparente, conforme și eficiente din punct de vedere juridic.

Serviciile noastre

Protecția Mediului

Specialiștii noștri au experiență și acreditări în realizarea documentațiilor de mediu conform cerințelor autorităților competente în protecția mediului

Biodiversitate

Avem experiență exhaustivă pentru elaborarea studiilor necesare reglementării unei arii naturale protejate, parte a rețelei europene Natura 2000

Proiectare

CCAT furnizează soluții de proiectare complexe, contribuind la creșterea eficienței sistemelor și a accesului la infrastructură modernă

Managementul Proiectelor

Managementul unui proiect implică planificarea, organizarea, implementarea și monitorizarea acestuia, asigurând succesul acestuia

Supervizarea Lucrărilor

CCAT oferă servicii de management al contractelor de lucrări, verificarea respectării normativelor și standardelor de calitate

Asistență Legală

CCAT oferă consultanță și asistență juridică în protecția mediului și drept administrativ, inclusiv obținerea actelor de reglementare și reprezentarea clienților în fața autorităților publice

Consultanță în Domeniul Achizițiilor Publice

Oferim consultanță specializată atât autorităților contractante care organizează proceduri de achiziție, cât și potențialilor ofertanți la proceduri

ESG

Asigurăm raportarea ESG autentică, verificabilă și corespunzătoare, reflectând practicile și performanța companiei în domeniul mediului, social și de guvernanță

Accesare Fonduri Europene

Vă deschidem ușile către oportunități financiare semnificative și susținere pentru dezvoltarea companiei dumneavoastră cu fonduri europene

Certificare CERTROM

CCAT este certificată de către CERTROM și funcționează în conformitate cu prevederile standardelor:
SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001:2015