CCAT reunește o echipă de profesioniști cu o bogată experiență practică și cunoștințe aprofundate în acordarea de asistență tehnică  pentru managementul proiectelor.  

 

  • Există de multe ori situații în care unele proiecte odată scrise și aprobate ajung să se confrunte cu probleme neprevăzute la momentul elaborării studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic.
  • Experții companiei vă pun la dispoziție servicii de consultanță în managementul proiectelor aflate în implementare, în multiple surse de finanțare și tipuri de investiții, având posibilitatea  să vă furnizeze soluții și alternative, pe baza experienței acumulate de-a lungul timpului.
  • Serviciile pe care vi le punem la dispoziție acoperă atât asistență tehnică oferită în vederea implementării proiectelor (asigurând totodată și întrebuințarea adecvată a fondurilor disponibile), cât și servicii de publicitate și informare privind derularea investițiilor.
  • Experții CCAT sunt în măsură să ofere sprijin calificat și eficient clienților în vederea valorificării experiențelor anterioare în managementul proiectului, în funcție de tipul de investiție, inclusiv prin oferirea de instruiri pe probleme generale sau specifice legate de implementarea proiectelor (cu precădere a celor din domeniul protecției mediului).