”Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj”
Proiect cu finantare europeana de 355,6 milioane de euro pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si canalizare in judettle Cluj ss Salaj. Investitiile deservesc 174 de localitati – 76 in Cluj si 98 in Salaj, urmand, printre altele, sa fie reabilitata statta de tratare a apei de la Gilau, realizarea unei retele noi de distributie apa potabila de 1.090 de km, reabilitarea a 120 de km distributie apa potabila, realizarea unei retele noi de canalizare de peste 300 de km. Beneficiarii investitiilor vor fi 240.000 de locuitori care nu erau racordati la apa potabila si 70.000 care nu aveau acces la reteaua de canalizare. In urma implementarii acestui proiect, va creste gradul de racordare la sistemele de alimentare la apa potabila de la 79 la 95%. Lucrarile se vor desfasura intre 2019 si 2023.
Compania de Apa Somes a castigat acest proiect cu finantare europeana de peste 355 de milioane de euro ca urmare a incheierii unui contract de achizitie publica cu asocierea de firme formata din EPMC Consulting SRL, CCAT, Egis Romania si Egis Rail.
Proiectul este co-finanttat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.
”Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud, in perioada 2014-2020”
Compania din judetul Bistrita-Nasaud a contractat asocierea de firme formata din TPF Cproject SRL – CCAT – Getinsa-Payma SL sa intocmeasca studiile si documentatiile necesare accesarii fondurilor europene nerambursabile, inclusiv aplicatia de finantare, astfel incat SC Aquabis SA sa poata continua procesul de investitii la nivelul intregului judet. Aceste investitii sunt obligatorii, avand in vedere obligatiile asumate de catre Romania prin Tratatul de Aderare. In Etapa I se vor realiza PT-urile, SF-urile si documentatiile de atribuire pentru realizarea efectiva a lucrarilor de investitii. In Etapa II se vor asigura servicii generale de management a proiectului, servicii de supervizare si de asistenta tehnica din partea proiectantului.
La finalul implementarii acestui proiect 98% din populatia judetului Bistrita-Nasaud va avea acces la retele de apa curenta si 75% din populatia judetului va avea acces la retele de canalizare. Valoarea estimata a investitiilor prioritare propuse pentru finantare este de aproximativ 636.817.583 lei fara TVA (aproximativ 145 milioane de euro). In total vor fi realizati aproximativ 804 km retele de distributie si aductiune apa si 269 km retele de canalizare.
”Servicii de consultanta pentru evaluatea Evaluarea Strategica de Mediu a Planului de actiune si a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila Integrata a Deltei Dunarii 2014-2030”
Lucrarea a fost elaborata de catre CCAT in colaborare EPC Consultanta de Mediu SRL, societati inscrise in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, ca urmare a semnarii contractului de servicii cu World Bank Group si contribuie la definitivarea unui cadru legislativ care garanteaza protejarea ecosistemelor specifice de pe teritoriul Deltei Dunarii in contextul dezvoltarii durabile.
Servicii de realizare studii biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului ”Conservarea biodiversitatii in Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”
Realizarea de studii de biodiversitate pentru aria naturala protejata aferenta proiectului “Conservarea biodiversitatii in Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”. Proiectul cu finantare europeana a avut ca beneficiar Asociatia pentru Mediu si Educatie, iar valoarea contractului s-a ridicat la 1.139.761,00 lei. In cadrul acestui contract au fost realizate un studiu privind mediul abiotic, un studiu de inventariere-cartare a speciilor de pasari de interes comunitar din cadrul sitului, alaturi de un studiu de evaluare a starii de conservare pentru acestea, precum si un studiu de evaluare a impactului antropic asupra sitului ROSPA0124. De asemenea, in cadrul acestui contract au fost realizate trei baze de date (aferente studiilor) impreuna cu 229 de harti in format GIS privind distributia speciilor de pasari, figurarea spatiala a statutului de conservare a acestora si presiunile actuale si amenintarile viitoare asupra speciilor din cadrul ariei naturale protejate Lacurile de pe Valea Ilfovului. Contractul a fost realizat de CCAT.
Servicii de realizare studii biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului ”Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia fara suprafaþa care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea – Dunare) si ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”
In cadrul acestui Contract au fost realizate 6 studii de biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului “Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia (fara suprafata care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunare) si ROSPA0090 Ostrovul Lungu-Gostinu”. Proiectul cu finantare europeana a avut ca beneficiar Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica Bio Romania, iar valoarea contractului a fost de 2.070.420,82 lei. In cadrul acestui contract au fost realizate un studiu privind mediul abiotic, doua studii de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului, alaturi de doua studii de evaluare a starii de conservare pentru acestea, precum si un studiu de evaluare a impactului antropic asupra siturilor din cadrul proiectului. In cadrul acestor studii au fost inserate o serie de harti in format GIS privind distributia speciilor si habitatelor, figurarea spatiala a statutului de conservare a acestora si presiunile actuale si amenintarile viitoare asupra speciilor si habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate. Contractul a fost realizat de CCAT.
”Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in 2 situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare si ROSCI0044 Corabia Turnu-Magurele, incluzand aria naturala protejata de interes national B10. Ostrovul Mare”
In cadrul acestui Contract au fost realizate 6 studii de biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului “Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in 2 situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluenta Olt-Dunare si ROSCI0044 Corabia Turnu-Magurele, incluzand aria naturala protejata de interes national B10. Ostrovul Mare”. Proiectul cu finantare europeana a avut ca beneficiar Asociatia Echilibru, iar valoarea contractului a fost 4.789.488,00 lei. In cadrul acestui contract au fost realizate un studiu privind mediul abiotic, doua studii de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului, alaturi de doua studii de evaluare a starii de conservare pentru acestea, precum si un studiu de evaluare a impactului antropic asupra siturilor din cadrul proiectului. In cadrul acestor studii au fost inserate o serie de harti in format GIS privind distributia speciilor si habitatelor, figurarea spatiala a statutului de conservare a acestora si presiunile actuale si amenintarile viitoare asupra speciilor si habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate. Contractul a fost realizat de CCAT.
Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in sat Trepteni, comuna Vitomiresti, judetul Olt
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.

Investitia deserveste crescatorii de animale ai comunei Vitomiresti si presupune: 1.Realizarea unei platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comuna, 2. Asigurarea functionalitatilor constructive ale platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd, 3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operarii platformei.

Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1820 mc/an,

Lucrarile se vor derula in cursul anului 2019, durata estimata a lucrarilor  de executie este de 4 luni.

Valoarea totala a investitiei: 1776.432,67 lei din care 1.496.570.68 lei fara TVA.

Contributia UAT Vitomiresti la valoarea proiectului: 156.016,00 lei cu TVA, respectiv 131.105,88 lei fara TVA

In cursul lunii octombrie s-a semnat contractul de finantare intre Ministerul Apelor si Padurilor si UAT Vitomiresti, pentru implementarea comuna a subproiectului.

Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Vidra, judetul Ilfov
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.

Investitia deserveste crescatorii de animale ai comunei Vidra si presupune: 1.Realizarea unei platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comuna, 2. Asigurarea functionalitatilor constructive ale platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd, 3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operarii platformei

Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1914 mc/an,

Durata estimata a lucrarilor  de executie este de 4 luni, termen de realizare 2019/2020.

Valoarea totala a investitiei 1.890.804,82 lei, din care 1.592.926,36 lei fara TVA

Contributia UAT Vidra la valoarea proiectului: 95.264,19 lei cu TVA, respectiv 80.053,94 lei fara TVA

Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare in comuna Jegalia, judetul Calarasi
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.
Investitia deserveste crescatorii de animale ai comunei Jegalia, vizeaza realizarea unui sistem de compostare, ambalare a gunoiului de grajd generat de efectivele de animale din comuna si dotarea acestuia cu utilajele specifice necesare asigurarii operarii.
Capacitatea de procesare a sistemului de compostare este de 8212 mc/an,
Durata estimata a lucrarilor de executie este de 4 luni, termen de realizare 2019/2020.
Valoarea totala a investitiei: 2.996.647,45 lei din care 2.522.703,78 lei fara TVA
Contributia UAT Jegalia la valoarea proiectului: 140.546,00 lei cu TVA, respectiv 120.900,00 lei fara TVA
Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Lungesti, judetul Valcea
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.
Investitia deserveste crescatorii de animale ai comunei Lungesti si presupune: 1.Realizarea unei platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comuna, 2. Asigurarea functionalitatilor constructive ale platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd, 3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operarii platformei
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1984 mc/an,
Lucrarile se vor derula in cursul anului 2019, durata estimata a lucrarilor de executie este de 4 luni.
Valoarea totala a investitiei: 1.789.549,96 lei din care 1.507.656,62 lei fara TVA
Contributia UAT Lungesti la valoarea proiectului: 114.056,66 lei cu TVA, respectiv 98.640,05 lei fara TVA
In cursul lunii octombrie s-a semnat contractul de finantare intre Ministerul Apelor si Padurilor si UAT Lungesti, pentru implementarea comuna a subproiectului.
Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Slatioara, sat Mogesti, judetul Valcea
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.
Investitia deserveste crescatorii de animale ai comunei Slatioara si presupune 1.Realizarea unei platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comuna, 2. Asigurarea functionalitatilor constructive ale platformei de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd, 3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operarii platformei
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 2404 mc/an,
Durata estimata a lucrarilor de executie este de 4 luni, perioada de realizare a acestora: 2019 -2020
Valoarea totala a investitiei 2.079.645,70 lei cu TVA din care 1.751.843,84 lei fara TVA
Contributia UAT Slatioara la valoarea proiectului: 125.684,09 lei cu TVA, respectiv 105.616,88 lei fara TVA
Construirea a doua platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in satele Rusanesti si Catetu, comuna Fartasesti, judetul Valcea
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.
Investitiile deservesc crescatorii de animale ai comunei Fartatesti si presupun realizarea a doua platforme comunale, asigurarea functionalitatilor constructive ale acestora si dotarea lor cu utilaje specifice, necesare asigurarii operarii.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale de la Rusanesti este de 1521 mc/an,
Capacitatea de depozitare a platformei comunale de la Catetu este de 1610 mc/an,
Durata estimata a lucrarilor de executie este de 4 luni, perioada de realizare a lucrarilor: 2019
Valoarea totala a investitiei este de 3.920.230,34 lei, din care 3.301.703,31 lei fara TVA
Contributia UAT Fartatesti la valoarea proiectului: 192.721,47 lei cu TVA, respectiv 161.950,47 lei fara TVA
Cosntruirea unei paltforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in orasul Mizil, judetul Prahova
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.
Investitia deserveste crescatorii de animale ai localitatii Mizil si presupune realizarea unei platforme comunale, asigurarea functionalitatilor constructive ale acesteia si dotarea sa cu utilaje specifice, necesare asigurarii operarii.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1610 mc/an,
Durata estimata a lucrarilor de executie este de 4 luni, termen de realizare 2019/2020.
Valoarea totala a investitiei: 1.831,862,16 lei din care 1.543,335,65 lei fara TVA
Contributia UAT Mizil la valoarea proiectului: 131.621,00 lei cu TVA, respectiv 110.605,88 lei fara TVA
Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Galicea, judetul Valcea
Subproiectul este propus in cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare Aditionala (INPCP-AF), Domeniul de Interventie DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare si a unor statii de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor.
Investitia deserveste crescatorii de animale ai comunei Galicea si presupune realizarea unei platforme comunale, asigurarea functionalitatilor constructive ale acesteia si dotarea sa cu utilaje specifice, necesare asigurarii operarii.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1521 mc/an,
Lucrarile se vor derula in cursul anului 2019, durata estimata a lucrarilor de executie este de 4 luni.
Valoarea totala a investitiei: 1.668.730,61 lei, din care 1.405.904,22lei fara TVA
Contributia UAT Galicea la valoarea proiectului: 156.016,00 lei cu TVA, respectiv 131.105,88 lei fara TVA
In cursul lunii octombrie s-a semnat contractul de finantare intre Ministerul Apelor si Padurilor si UAT Galicea, pentru implementarea comuna a subproiectului.
Centrul de zi pentru persoane varstnice sat Fumureni, comuna Lungesti, judetul Valcea
Proiectul este propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, prioritatea de investitii 8.1. – ”Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil ”persoane varstnice”, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2.
Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirii unei foste scoli din localitatea Fumureni, comuna Lungesti, in vederea transformarii ei intr-un centru de zi pentru persoane varstnice.
Lucrarile se vor derula in perioada 2020 – 2021.
Beneficiarii directi ai investitiei vor fi persoane fizice cu varsta de peste 65 de ani (inclusiv persoane cu nevoi de ingrijire de lunga durata) care vor participa la activitatile ce vor fi derulate in centrul de zi (beneficiari unici ai serviciilor furnizate de centrul de zi, pana la finele anului 2023): 100 persoane
Se estimeaza generarea a 3 locuri de munca cu norma intreaga si a altor 7 cu fractie de norma.
Valoarea totala a investitiei: 4.325.910,30 Lei din care 3.639.503,61 Lei fara TVA.
Contributia UAT Lungesti este de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 86.518,20 lei.
water
Servicii de ”Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului <<Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad>>
Aceste servicii fac obiectul contractului semnat intre S.C. Compania de Apa Arad S.A. si consortiul format din Resourcing Environmental Consulting SRL, Ramboll Romania SRL, Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL. Obiectul contractului il reprezinta oferirea de asistenta tehnica Beneficiarului in vederea implementarii proiectului aferent Contractului de Finantare semnat cu Ministerul Mediului si Padurilor, avand ca obiect ”Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad”. Proiectul este finantat prin POS Mediu – Axa prioritara 1. Sector apa / apa uzata.
Proiectul acopera investitii majore ce acopera teritoriul a 13 unitati administrativ-teritoriale, contribuind la dezvoltarea, extinderea si cresterea calitatii serviciilor de alimentare cu apa si deversare a apelor uzate din judetul Arad.
Contractul de asistenta tehnica s-a derulat in perioada iunie 2011 – decembrie 2016.
flood
”Servicii de evaluare de mediu (SEA) pentru <<Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral>>
Contractul semnat intre CCAT si Administratia Nationala ”Apele Romane” are ca obiect realizarea evaluarii de mediu in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 si Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului (Directiva SEA).
Proiectul ”Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral” este cofinantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritara 5. Sector protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere, Domeniul Major de Interventie 1. Protectia impotriva inundatiilor.
polution
Servicii de „Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (inclusiv servicii de comunicare, informare si publicitate) <<Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrica chimica (comuna Crangurile)>>
Contractul semnat intre Consiliul Local Crangurile si consortiul format din OTP Consulting si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica are ca obiect oferirea de asistenta tehnica pentru echipa de implementare a proiectului ”Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrica chimica (comuna Crangurile)” pe tot parcursul derularii acestuia.
Proiectul este finantat prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deseuri si reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul major de interventie 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric, fiind unul dintre cele patru proiecte aferente aceste linii de finantare ce sunt in prezent in derulare la nivel national.
Contractul s-a derulat in perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2014.
canalizare
Servicii de „Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor pentru proiectul <<Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati>>
Contractul semnat intre S.C. Apa-Canal S.A. Galati si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica are ca obiect oferirea de servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de extindere si reabilitare a retelelor de apa si canalizare din cinci aglomerari de pe raza judetului Galati.
Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritara 1. Sector apa / apa uzata, cuprinzand sapte componente ce acopera o varietate de lucrari de reabilitare a surselor, retelelor si statiilor de pompare si epurare a apei, a sistemelor de colectare si epurare si a retelelor de alimentare, precum si extinderea retelelor de apa si canalizare de pe teritoriul a 11 localitati din judet.
Contractul de servicii s-a derulat in perioada iulie 2012 – aprilie 2017.
waste
Servicii de „Asistenta Tehnica si Supervizarea lucrarilor de constructii in sprijinul Consiliului Judetean Neamt pentru proiectul <<Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt>>
Contractul a fost semnat intre Consiliul Judetean Neamt si asocierea S.C. Project Developer SRL si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica, avand ca scop oferirea de servicii de asistenta si supervizare pentru implementarea unui sistem modern de management integrat al deseurilor ce acopera intregul judet Neamt.
Proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt” este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deseuri si reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul Major de Interventie 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor.
poluwater
Servicii de ”Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului <<Reabilitarea sitului poluat – iaz batal 30 ha – Targu Mures>>
Contractul semnat intre Municipiul Targu Mures si consortiul format din S.C. Expo Media Serv SRL si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica ca scop oferirea de sprijin in implementarea proiectului pe toata perioada de desfasurare a acestuia.
Proiectul ”Reabilitarea sitului poluat – iaz batal 30 ha – Targu Mures” are ca obiectiv general ecologizarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a ingrasamintelor chimice (Azomures) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internationale si a tehnicilor de investigare precum si a tehnologiilor de remediere disponibile. Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deseuri si reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul major de interventie 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric.
Contractul s-a derulat in perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2015.
biosfera
Servicii de ”Monitorizare a efectelor lucrarilor de reconstructie ecologica in cadrul Proiectului <<Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania / Ucraina>>”
Contractul semnat intre U.A.T. Municipiul Tulcea si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica are ca scop oferirea de servicii de monitorizare a lucrarilor pentru Proiectul ” Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania / Ucraina”, in asa fel incat rezultatul final al reconstructiei ecologice sa aduca la refacerea unor ecosisteme deltice asemanatoare celor existente in anii 1960-1970, inainte de indiguirea si desecarea zonei.
Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, avand ca obiective asigurarea alimentarii lacului cu apa din Dunare, refacerea naturala a unui mozaic de habitate naturale specifice zonelor umede, precum si asigurararea functiei existente de atenuare a viiturilor Vaii Tulcea prin polderul existent.
deseuri
“Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila”
Contractul semnat intre Unitatea Administrativ Teritoriala – Judetul Braila si consortiul format din Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica si EPMC Consulting Srl, are ca obiect oferirea de Asistenta Tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila, finantat prin POS MEDIU Axa prioritara 2.
buc
“Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti”
Contract semnat intre Municipiul Bucuresti si Asocierea formata din Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting, Arnaiz Arquitectos SLP, SC AECOM Ingineria SRL, SC Intergraph Computer Services Srl, SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL, SC Synergetics Corporation SRL are ca obiect realizarea de servicii pentru Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.
nevertebrate
Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din Romania
“Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din Romania” la proiectul “Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza art.17 din Directiva habitate”.
Contractul a fost semnat intre Institutul de Biologie Bucuresti si Asocierea formata din SC COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA SRL si SC INTEGRA TRADING SRL.
Proiectul este finantat prin POS MEDIU, Axa prioritara 4.
deseuri
“Asistenta tehnica in gestionarea si implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti”
Contractul a fost semnat intre Consiliul Judetean Mehedinti si SC COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA SRL.
Proiectul este finantat prin POS MEDIU, Axa prioritara 2.

 

 

 

Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica ofera servicii specifice de consultanta in domeniul protectiei mediului si alte domenii conexe unei largi varietati de clienti din mediul privat, raspunzand nevoilor specifice de dezvoltare ale acestora.

 

pro1Dintre acestea putem mentiona:

– Servicii de consultanta de mediu si asistenta tehnica pentru obtinerea actelor de reglementare necesare derularii propriilor proiecte de investitii in domeniul parcurilor eoliene.

  • S.C. Eolica Vaslui SRL
  • S.C. Wind Farm Promoter SRL
  • S.C. Wind Power Experts Group SRL

 

 

 

sl1

– Servicii de consultanta de specialitate in scopul asigurarii conformitatii activitatii beneficiarilor cu prevederile legislative in vigoare in domeniul protectiei mediului:

S.C. Veolia Apa Servicii SRL