Proiecte

Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe din municipiul Buzău

Proiect: Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe din municipiul Buzău
Beneficiar: UAT Buzău
Perioada de implementare: 25.08.2023 – 30.11.2026
Valoare proiect: : 461.385.076,63 lei

Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani în vederea atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale

Proiect: Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani în vederea atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale – SMIS 126533
Beneficiar: UAT Focșani
Perioada de implementare: 26.11.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 73.641.746 lei

Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe din municipiul Buzău

Proiect: Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe din municipiul Buzău
Beneficiar: UAT Buzău
Perioada de implementare: 18.08.2023 – 30.11.2026
Valoare proiect: : 56.271.487,08 lei

Servicii de consultanță pentru managementul proiectului „Creșterea mobilității urbane prin investiții cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES” 

Beneficiar: UAT Râmnicu Sărat
Proiect: „Creșterea mobilității urbane prin investiții cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES”.
Perioada de implementare: 16.12.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 42.517.468 lei

Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani

Proiect: Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani – SMIS 126571
Beneficiar: UAT Focșani
Perioada de implementare: 29.11.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 38.421.491 lei

Servicii de management de proiect aferent proiectului “Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”

Beneficiar: UAT Slobozia
Proiect: “Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”.
Perioada de implementare: 23.04.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 36.276.863 lei

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu-Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

Proiect: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu-Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
Beneficiar: APASERV SATU MARE SA
Perioada de implementare: Ianuarie 2021 – August 2027
Valoare proiect: 26.313.009,00 lei

Servicii de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare EURO APAVOL

Proiect: Servicii de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare EURO APAVOL
Beneficiar: EUROAPAVOL S.A.
Perioada de implementare: Ianuarie 2023 – Octombrie 2028
Valoare proiect: 25.357.217,00 lei

Servicii de Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”

Beneficiar: UAT Focșani
Proiect: „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne”.
Perioada de implementare: 19.03.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 22.353.835 lei

Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014-2020

Proiect: Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014-2020
Beneficiar: AQUABIS S.A.
Perioada de implementare: Iunie 2017 – Martie 2023
Valoare proiect: 22.037.224,77 lei

Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranța transportului public din municipiul Buzău

Proiect: Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranța transportului public din municipiul Buzău
Beneficiar: Municipiul Buzău
Perioada de implementare: 12.02.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 21.449.651 lei

Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare

Proiect: Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare
Beneficiar: UAT Focșani
Perioada de implementare: 24.04.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 20.286.467 lei

Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate

Proiect: Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate
Beneficiar: UAT Focșani
Perioada de implementare: 29.11.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 19.740.430 lei

Traseu pentru deplasări nemotorizate sud: Centru – Aeroport

Proiect: Traseu pentru deplasări nemotorizate sud: Centru – Aeroport
Beneficiar: UAT Bacău
Perioada de implementare: 23.10.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 17.703.592 lei

Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității Alexandru Ioan Cuza

Proiect: Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității Alexandru Ioan Cuza
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Perioada de implementare: 01.04.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 17.082.337 lei

Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD in context internațional

Proiect: Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD in context internațional
Beneficiar: Administrația Rezervația Biosferei Deltei Dunării
Perioada de implementare: 22.04.2021 – 31.12.2023
Valoare proiect: 15.483.408,50 lei

Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova – Uzlina, Roșu – Puiu

Proiect: Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova – Uzlina, Roșu – Puiu
Beneficiar: Administrația Rezervația Biosferei Deltei Dunării
Perioada de implementare: 27.07.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 14.286.221,78 lei

Parcare Park & Ride 

Proiect: Parcare Park & Ride
Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin
Perioada de implementare: 07.11.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 13.356.441 lei

 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu-Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020

Proiect: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu-Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
Beneficiar: APASERV SATU MARE SA
Perioada de implementare: Aprilie 2022 – Aprilie 2024
Valoare proiect: 13.200.131,00 lei

Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem park-and-ride

Proiect: Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem park-and-ride
Beneficiar: Municipiul Buzău
Perioada de implementare: 13.10.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 12.740.583 lei

Implementare sistem de bike-sharing în Municipiul Piatra Neamț

Proiect: Implementare sistem de bike-sharing în Municipiul Piatra Neamț
Beneficiar: UAT Piatra Neamț
Perioada de implementare: 29.08.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 12.167.887 lei

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)

Proiect: Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)
Beneficiar: UAT Bacău
Perioada de implementare: 12.05.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 12.155.940 lei

Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing

Proiect: Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing
Beneficiar: UAT Focșani
Perioada de implementare: 20.12.2019 – 31.12.2023
Valoare proiect: 12.095.623 lei

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău

Proiect: Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău
Beneficiar: Municipiul Buzău
Perioada de implementare: 16.07.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 11.716.158 lei

Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)

Proiect: Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)
Beneficiar: APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Perioada de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2024
Valoare proiect: 10.503.726,68 lei

Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar

Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Perioada de implementare: 05.05.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 9.062.635 lei

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Mures, in perioada 2014 – 2020

Proiect: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud Mures, in perioada 2014 – 2020
Beneficiar: COMPANIA AQUASERV S.A.
Perioada de implementare: Septembrie 2023 – Decembrie 2027
Valoare proiect: 8.135.700,00 lei

Crearea pistelor pentru bicicliști

Proiect: Crearea pistelor pentru bicicliști
Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin
Perioada de implementare: 07.11.2019 – 31.10.2023
Valoare proiect: 7.729.875 lei

Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Strada Orhei, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Zona Văleni

Proiect: Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Strada Orhei, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Zona Văleni
Beneficiar: UAT Municipiul Piatra Neamț
Perioada de implementare: 29.08.2019 – 31.05.2023
Valoare proiect: 5.184.548 lei

Îmbunătățirea mediului urban din municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica

 Proiect: Îmbunătățirea mediului urban din municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica
Beneficiar: UAT Piatra Neamț
Perioada de implementare: 19.08.2019 – 30.11.2023
Valoare proiect: 3.327.008 lei

„Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian – Strada Fermelor – zona Pietricica”

Proiect: „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian – Strada Fermelor – zona Pietricica”
Beneficiar: UAT Piatra Neamț
Perioada de implementare: 19.08.2019 – 31.01.2023
Valoare proiect: 4.905.441,72 lei

Centru de zi pentru persoane vârstnice sat Fumureni, comuna Lungești, jud. Vâlcea

Proiect: Centru de zi pentru persoane vârstnice sat Fumureni, comuna Lungești, jud. Vâlcea
Beneficiar: UAT LUNGEȘTI
Perioada de implementare: Septembrie 2019 – Decembrie 2023
Valoarea proiectului: 4.594.615,08 lei fara TVA

Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante

Proiect: Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante
Beneficiar: UAT Slobozia
Perioada de implementare: 19.03.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 4.051.758 lei

Construirea a două platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în satele Rusănești și Catetu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea

 Proiect: Construirea a două platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în satele Rusănești și Catetu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea
Beneficiar: UAT Fârtățești
Perioada de implementare: 2019
Valoare proiect: 3.920.230,34 lei

Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare în comuna Jegalia, județul Calărași

Proiect: Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare în comuna Jegalia, județul Calărași
Beneficiar: UAT Jegalia
Perioada de implementare: 2019/2020
Valoare proiect: 2.996.647,45 lei

Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)

Proiect: Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)
Beneficiar: UAT Slobozia
Perioada de implementare: 21.01.2020 – 31.12.2023
Valoare proiect: 2.841.272 lei

Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni

Proiect: Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni
Beneficiar: UAT Piatra Neamț
Perioada de implementare: 19.07.2019 30.11.2023
Valoare proiect: 2.662.912 lei

Regenerarea spațiului urban zona Serpentina/Strada Roșiori

Proiect: Regenerarea spațiului urban zona Serpentina/Strada Roșiori
Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin
Perioada de implementare: 21.08.2019 – 31.08.2023
Valoare proiect: 2.307.471 lei

Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Slătioara, sat Mogești, județul Vâlcea

Proiect: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Slătioara, sat Mogești, județul Vâlcea
Beneficiar: UAT Slătioara
Perioada de implementare: 2019/2020
Valoare proiect: 2.079.645,70 lei

Creșterea calității locuitorilor din cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice

Proiect: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Slătioara, sat Mogești, județul Vâlcea
Beneficiar: UAT Slătioara
Perioada de implementare: 2019/2020
Valoare proiect: 2.079.645,70 lei

Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Vidra, județul Ilfov

Proiect: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Vidra, județul Ilfov
Beneficiar: UAT Vidra
Perioada de implementare: 2019/2020
Valoare proiect: 1.890.804,82 lei

Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Mizil, județul Prahova

Proiect: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Mizil, județul Prahova
Beneficiar: UAT Mizil
Perioada de implementare: 2019/2020
Valoare proiect: 1.831,862,16 lei

Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Lungești, județul Vâlcea

Proiect: Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Lungești, județul Vâlcea
Beneficiar: UAT Lungești
Perioada de implementare: 2019
Valoare proiect: 1.789.549,96 lei