Consultanță în Domeniul Achizițiilor Publice

Servicii de Consultanță

Experiența noastră este dovedită prin cele peste 1.000 de proceduri de achiziție publică în care am participat ca ofertant sau în calitate de consultant pentru entități publice sau private.

Fiind un domeniu complex și dinamic, legislația privind achizițiile publice poate suferi modificări și actualizări, iar pentru informații detaliate și actualizate, este recomandat să consultați versiunile oficiale ale actelor normative și să căutați sfaturi specializate în domeniul achizițiilor publice.  Tocmai de aceea, noi venim în întâmpinarea dumneavoastră și vă oferim asistență tehnică, financiară și juridică cuprinzătoare în materie de achiziții publice, asigurându-ne, astfel, că toți clienții noștri se conformează tuturor cerințelor legale și obțin cele mai bune rezultate în procesele de licitație.

Echipa noastră de experți vă ghidează în toate etapele achizițiilor publice, inclusiv pregătirea documentelor, evaluarea ofertelor, negocieri contractuale și soluționarea litigiilor. Ne asigurăm că procesele de achiziții publice ale clienților noștri sunt transparente, conforme și eficiente din punct de vedere juridic. Avem o vastă experiență în pregătirea contestațiilor și susținerea acestora la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, dar și în fața instanțelor de judecată.

Operatori economici

Asistență juridică cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice având drept scop stabilirea procedurilor de achiziție ce trebuie aplicate, în funcție de specificul lucrărilor / produselor / serviciilor ce urmează a fi contractate și valoarea estimată a contractelor
Asistență în elaborarea/revizuirea documentațiilor de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date, formulare, etc.)
Elaborarea anunțurilor de intenție, de participare și/sau de atribuire
Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți
Consultanță și asistență pentru verificarea eligibilității ofertanților
Asistență juridică pentru elaborarea contestațiilor și depunerea acestora la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) și/sau la instanțele de judecată (Curte de Apel)

Autorități contractante

Servicii complete pentru înregistrarea în cadrul platformei de licitații SEAP/SICAP
Verificarea documentelor care stabilesc eligibilitatea ofertantului
Elaborarea documentelor-tip, a ofertelor tehnice și financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică în calitate de ofertant. Pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică vă oferim consultanță, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător
Asistență juridică pentru elaborarea contestațiilor și depunerea acestora la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor și/sau la instanțele de judecată

Importanța serviciilor noastre provine din faptul că, în România, licitațiile publice se desfășoară în conformitate cu legislația specifică și sunt supuse unor constrângeri și provocări

Este important de menționat că, în ultimii ani, au fost întreprinse eforturi pentru simplificarea și îmbunătățirea procedurilor de achiziție publică în România, în vederea creșterii transparenței, eficienței și concurenței corecte. Cu toate acestea, depășirea cu succes a acestor constrângeri se poate realiza și prin accesarea serviciilor societății noastre.

P

Birocrație și complexitate

Procedurile de licitație publică în România sunt adesea considerate complexe și birocratice. Există o multitudine de documente, formulare și etape care trebuie parcurse, ceea ce poate îngreuna procesul și poate conduce la întârzieri.

P

Durata procesului

Procedurile de licitație publică pot fi destul de lungi în România, ceea ce poate crea dificultăți pentru participanți și poate întârzia implementarea proiectelor. Aceasta se datorează în parte procedurilor riguroase de evaluare și selecție a ofertelor, precum și a posibilelor contestații și litigii.

P

Reguli restrictive privind criteriile de selecție

Uneori, criteriile de selecție impuse de entitățile contractante pot fi prea restrictive sau interpretate în mod subiectiv. Acest lucru poate duce la excluderea unor ofertanți calificați și la limitarea concurenței în cadrul licitației.

P

Corupție și lipsa de transparență

Licitațiile publice pot fi vulnerabile la practici de corupție și influențe nefavorabile. Aceasta poate afecta concurența corectă și poate crea un mediu în care deciziile sunt influențate de factori nepotriviti, în detrimentul interesului public.

P

Resurse și capacități limitate

Atât pentru entitățile contractante, cât și pentru participanții la licitații, resursele și capacitățile pot fi limitate. Acest lucru poate afecta capacitatea de a elabora și gestiona documentația de licitație, de a se conforma cerințelor și de a face față volumului de muncă necesar.

P

Contestații și litigii

Procedurile de licitație pot fi supuse contestațiilor și litigiilor, care pot întârzia implementarea proiectelor și pot genera costuri suplimentare. Chiar și atunci când aceste contestații sunt justificate și necesare pentru asigurarea transparenței și corectitudinii procesului, pot crea întârzieri și incertitudini.

Alte Servicii