Asistență Legală

Servicii integrate de consultanță juridică în protecția mediului și drept administrativ

 CCAT oferă servicii de consultanță și asistență juridică în domeniul protecției mediului, inclusiv în obținerea actelor de reglementare și reprezentarea clienților în raport cu autoritățile publice, precum și consultanță în drept administrativ, care acoperă negocieri de parteneriate publice-private, obținerea actelor administrative și reprezentarea în litigii administrative.

Consultanță și asistență juridică

Consultanță de specialitate privind obligațiile de mediu prevăzute în legislația aplicabilă domeniului de activitate al clienților
Inventarierea actelor de reglementare pe care clienții sunt obligați să le obțină anterior începerii unei activități sau a unui proiect de investiții: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizații de mediu, acorduri integrate de mediu, autorizații integrate de mediu, autorizații de defrișare, etc.
Asistență juridică în vederea întocmirii documentațiilor necesare pentru obținerea actelor de reglementare din domeniul protecției mediului
Asistență juridică acordată clienților în relația cu autoritățile publice de mediu pe parcursul derulării procedurilor de emitere a actelor de reglementare în domeniu și, în general, în probleme legate de prevederile legislației de mediu aplicabile activitații lor
Consultanță privind contribuțiile obligatorii ale clienților la fondul de mediu, în funcție de specificul activităților derulate
Consultanță acordată în vederea reprezentării juridice a clienților în cauze ce au ca obiect prevederi ale legislației de mediu
Reprezentarea clienților în raporturi comerciale care se supun dispozițiilor legislației de mediu (ex: contracte între societăți comerciale privind servicii de decontaminare amplasamente, servicii de salubritate, servicii de evacuare și neutralizare deșeuri periculoase, etc.)
Consultanță și asistentă acordată persoanelor fizice, juridice și autorităților publice în vederea obținerii de finanțări nerambursabile oferite prin Fondul de Mediu sau prin Instrumentele Structurale 2014-2020, precum și pe parcursul implementării proiectelor astfel finanțate
Redactare și asistență la soluționarea contestațiilor pe cale administrativă sau în fața instanțelor competente

Drept administrativ

Consultanță și asistență juridică în relația cu autoritățile publice în vederea negocierii și încheierii de parteneriate publice-private
Consultanță și asistență juridicâ în vederea obținerii actelor administrative necesare desfășurării activității clienților din partea autorităților centrale și / sau locale
Consultanță în vederea reprezentării juridice în fața instanțelor de contencios administrativ, în litigii având ca obiect anularea sau emiterea actelor administrative, în special a celor de reglementare în domeniul protecției mediului
Promovarea de proiecte de hotărâri și oferirea de consultanță în vederea reprezentării clienților în demersuri de aprobare a planurilor urbanistice necesare dezvoltării proiectelor de investiții

Alte Servicii