Supervizarea Lucrărilor

Experiență în supervizare

Experții CCAT dețin experiență în supervizarea lucrărilor aferente proiectelor și investițiilor din domeniul infrastructurii de mediu, fiind în măsură să ofere servicii de asistență tehnică a contractelor de lucrări (monitorizarea progresului fizic al lucrărilor comparativ cu graficul de execuție), elaborarea manualelor de proceduri privind supervizarea, verificarea respectării normativelor inginerești, a standardelor de calitate impuse pentru conformarea cu cerințele specifice fiecărui tip de investiție. Serviciile de supervizare se referă la respectarea legislației specifice din domeniul protecției mediului, construcțiilor, în cadrul instituțional adecvat pentru fiecare proiect în parte.

Cooperare și supervizare în proiecte cu implicații multilaterale

În opinia noastră, principiul pe care se bazează serviciile ce implică sau se răsfrâng asupra mai multor entități este cel al cooperării în vederea realizării unui scop comun. Acest principiu se aplică cu atât mai mult în situațiile în care în afara relației contractuale dintre un client și un consultant există și o a treia parte, antreprenorul lucrărilor, al cărui punct de vedere poate oferi detalii noi, neprevăzute referitoare la un proiect. Astfel, serviciile de supervizare includ și oferirea de consultanță în vederea modificării sau adaptării soluțiilor tehnice la condițiile specifice din teren, în termen util și cu respectarea legislației în vigoare, atunci când este cazul.

Supervizare continuă

Serviciile de supervizare a lucrărilor pot fi oferite continuu, pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la emiterea certificatelor de recepție la terminarea lucrărilor, precum și intermitent, pe durata perioadei de notificare a defectelor, sau în anumite momente sau etape ale proiectelor, în funcție de tipul investiției și de solicitările clienților.

Conditii contractuale conforrm HG 1/2018

Experții CCAT cunosc condițiile contractuale derulate in baza H.G. nr. 1/2018, fiind în măsură să ofere consultanță specifică beneficiarilor unor astfel de contracte de lucrări.

Alte Servicii