Experții CCAT dețin experiența în supervizarea lucrărilor aferente proiectelor și investițiilor din domeniul protecției mediului, fiind în măsura să ofere servicii de management al contractelor de lucrări (monitorizarea progresului fizic al lucrărilor comparativ cu graficul de execuție), elaborarea manualelor de proceduri privind supervizarea, verificarea respectării normativelor inginerești, a standardelor de calitate impuse pentru conformarea cu cerințele specifice fiecărui tip de investiție. Serviciile de supervizare se referă la respectarea legislației specifice din domeniul protecției mediului, construcțiilor, în cadrul instituțional adecvat pentru fiecare proiect în parte.

 

sl3    În opinia noastră, principiul pe care se bazează serviciile ce implică sau se răsfrâng asupra mai multor entități este cel al cooperării în vederea realizarii unui scop comun. Acest principiu se aplică cu atât mai mult în situațiile în care în afara relației contractuale dintre un client și un consultant există și o a treia parte, antreprenorul lucrărilor, al cărui punct de vedere poate oferi detalii noi, neprevăzute referitoare la un proiect. Astfel, serviciile de supervizare includ și oferirea de consultanță în vederea modificării sau adaptării soluțiilor tehnice la condițiile specifice din teren, în termen util și cu respectarea legislației în vigoare, atunci când este cazul.

 

 

mp2   Serviciile de supervizare a lucrărilor pot fi oferite continuu, pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la emiterea certificatelor de recepție la terminarea lucrărilor, precum și intermitent, pe durata perioadei de notificare a defectelor, sau în anumite momente sau etape ale proiectelor, în funcție de tipul investiției și de solicitările clienților.

 

Experții CCAT cunosc condițiile contractuale și procedurile de tip FIDIC – Cărțile Roșie și Galbenă, fiind în măsură să ofere consultanță specifică beneficiarilor unor astfel de contracte de lucrări.

 sl2